AI nástroje pro programátory

GitHub Copilot

GitHub Copilot je našeptávač na steroidech pro programátory. Je k dispozici jako rozšíření pro Visual Studio Code a JetBrains. Byl vyvinut v rámci spolupráce mezi OpenAI a Microsoftem a využívá schopností jazykového modelu GPT.

Copilot je navržen tak, aby předvídal, co programátor zamýšlí napsat (pan Sponka likes this), a nabídl vhodné návrhy – a to až na úrovni celých funkcí. Pomůže pokročilým programátorům a kodérům s rutinní otročinou a začátečníkům s pochopením základních konceptů. Přesto je důležité mít na paměti, že Copilot, stejně jako GPT, může „halucinovat“. Proto je nezbytné vždy pečlivě kontrolovat a ověřovat kód, který Copilot navrhuje. Takže i když vám může ušetřit čas při psaní, může ho brát kvůli potřebě ověřování navrhovaného kódu.